Migros. M per il Meglio.

Tutti i praliné in scatola Frey e i praliné Adoro Frey, UTZ